Nexus Interim Logo

FAQ: Hyppigst stillede spørgsmål

Her er svar på de spørgsmål, som Interim Managers oftest stiller til os.

1.
Spørgsmål:
Hvorfor får jeg en mail, når mine kvalifikationer ikke umiddelbart passer?

Svar:
Nogle gange er det en mindre, men meget specifik erfaring, som gør en kandidat egnet til en opgave. Vi ved, at det er praktisk umuligt at få alle detaljer med i CV’et, og vores kategorisering i databasen er på et ret overordnet niveau, så vi sender opgaver ud efter devisen ”hellere spørge en kandidat for meget end overse den bedste kandidat.” Vi håber, at du lynhurtigt kan vurdere ud fra opgaveteksten, om opgaven er indenfor dit kompetencefelt. Hvis ikke, behøver du ikke gøre mere, og du kan bare slette mailen.

 

2.
Spørgsmål:
Hvordan får jeg slettet mit gamle CV?

Svar:
Send os en mail og bed os om at slette dit gamle CV, så gør vi det hurtigst muligt. Af sikkerhedshensyn kan kandidater ikke selv slette deres CV.

 

3.
Spørgsmål:
Får jeg feriepenge?

Svar:
Ja – feriepengene er inkluderet i dit honorar. I praksis betyder det, at hvis du er momsregistreret, så er dine feriepenge indeholdt i dit momsbelagte honorar. Hvis du ikke er momsregistreret, er feriepengene inkluderet i bruttohonoraret og den andel, der udgør feriepenge, indbetales til Feriekonto.

 

4.
Spørgsmål:
Får jeg honorar, hvis jeg bliver syg?

Svar:
Du får ikke honorar ved sygdom eller andet fravær som f.eks. ferie eller fridage. Til gengæld er der i dit daglige honorar indlagt kompensation for et gennemsnitligt sygefravær på 5 dage pr. år.

 

5.
Spørgsmål:
Må jeg søge arbejde hos kunden?

Svar:
Det er vigtigt at understrege, at kunden har valgt en Interim løsning, fordi man ikke ønsker en fastansættelse. Men vi modsætter os ikke en fastansættelse, hvis det er, hvad kunden og du som Interim Manager ønsker. Kunden er forpligtiget til at involvere os i processen, og det kræver vores accept.

 

6.
Spørgsmål:
Hvis kunden vil forlænge den aftalte kontraktperiode, hvordan er jeg så stillet?

Svar:
Du er ikke forpligtet udover kontraktperioden. Kundens ønske om forlængelse skal fremsættes til Nexus senest en måned før kontraktudløb. Forlængelsen skal selvfølgelig accepteres af både dig og kunden.

 

7.
Spørgsmål:
Hvordan bliver jeg honoreret?

Svar:
Honorar udbetales efter en af to modeller:
1. Du er momsregistreret og sender faktura til Nexus.
2. Du er ikke momsregistreret: Dit honorar udbetales efter afregning af a-skat, am-bidrag, atp og feriepenge.

 

8.
Spørgsmål:
Hvorfor får jeg først betaling måneden efter?  

Svar:
Vi skal først modtage din opgørelse over arbejdede timer/dage. Opgørelsen godkendes af kunden og først derefter udbetales dit honorar.

 

9.
Spørgsmål:
Skal jeg skrive en ansøgning, når jeg svarer positivt på mailen fra Nexus?

Svar:
Ja. Du skal meget kort og præcist argumentere for, hvad der gør, at du kan leve op til de konkrete krav, der er stillet i den udsendte mail. Denne korte ansøgning samt dit CV bruges som første screening til at finde egnede kandidater. De kandidater, som matcher opgaven bedst, vil herefter blive indkaldt til samtale, hvor vi går i dybden med den enkelte kandidats profil i forhold til opgaven. Derfor er et opdateret CV afgørende for din chance for at få en opgave – og selvfølgelig for vores evne til at lokalisere den bedste kandidat.

 

10.
Spørgsmål:
Nu er det 10 dage siden jeg svarede, og jeg har ikke fået svar?

Svar:
Vi kan, hvis en kunde har brug for en hurtig proces gøre det indenfor 10 dage. Men det er sjældent, at kunden kræver det. En normal proces tager 15 – 20 dage. Det er ikke unormalt, at processen tager endnu længere tid pga. afbrydelser, travlhed, rejser eller andre forhold hos kunden, hvor sagen kommer til at ligge stille.

 

11.
Spørgsmål:
Opgaven er lige mig, hvorfor kommer jeg ikke til samtale?

Svar:
Når man som kandidat tilkendegiver sin interesse for en opgave og ikke kommer i betragtning, er det ikke ensbetydende med, at man ikke er vurderet egnet til at løse opgaven.
Der har blot været andre kvalificerede kandidater, som i højere grad har matchet specifikke krav og forventninger fra kunden, eksempelvis krav om kendskab til et særligt segment, erfaring med særlige processer, kendskab til specifikke programmer eller lignende.

 

12.
Spørgsmål:
Får jeg betalt kørsel til arbejdet?

Svar:
Normalt ikke. Honoraret dækker som udgangspunkt dine kørselsudgifter.

 

13.
Spørgsmål:
Hvor længe varer opgaverne?

Svar:
Første kontraktperiode er oftest 3 til 4 måneder. De fleste kontrakter bliver dog forlænget. Sidste år (i 2017) var gennemsnitstiden på vores kontakter 6,2 måneder.

 

14.
Spørgsmål:
Hvordan får jeg en international opgave?

Svar:
Du skal have en meget stærk kompetenceprofil i forhold til opgaven. Jo mere specifik din profil er, jo større er muligheden. Dybe kernekompetencer indenfor et bestemt område er afgørende. Generelle kompetencer og international erfaring tages ofte for givet.

 

15.
Spørgsmål:
Hvis kunden kan opsige kontrakten, kan jeg så også gøre det?

Svar:
Interim Managerens honorar inkluderer en præmie, da der netop er tale om en midlertidig opgave. Honoraret afspejler derfor, at der er tale om særlige vilkår, herunder at der ikke er parallelitet i kontraktens vilkår. Som Interim Manager bliver man betalt for, at kunden ønsker at sikre sig, at Interim Manageren bliver og gør opgaven færdig.
Der er derfor ikke tale om en gensidig opsigelse som ved en ansættelse, men derimod professionelle aftalevilkår, som når to firmaer indgår i et leverandør-kundeforhold.
Ved længerevarende kontraktperioder vil der normalt være en gensidig mulighed for opsigelse, dog ikke nødvendigvis med parallelitet.

 

16.
Spørgsmål:
Har I deltidsopgaver?

Svar:
Ja, men kun i et meget begrænset omfang, afhængig af vores kunders ønsker og behov.

 

17.
Spørgsmål:
Får jeg overtidsbetaling?

Svar:
Normal overtid er indeholdt i honoraret.

Nexus Interim Management A/S
T: +45 7022 6555
E: nexus@nexus-interim.dk

København
Kompagnistræde 13, 3.
1208 København K

Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, st.
8000 Aarhus C