Nexus Interim Logo

3263 - Restancerådgiver - pantebreve

Til en kunde i København, søger vi en erfaren rådgiver og sagsbehandler til pantebrevsrestancer.

Virksomheden
Vores kunde er en større finansiel koncern placeret centralt i København. Virksomheden mangler en dygtig restancerådgiver - gerne med flere års erfaring med håndtering af alle facetter af pantebrevsrestancer. Da området har været under pres, som følge af blandt andet organisatoriske ændringer, og da en specialist på området er sygemeldt, søges en restancerådgiver, indtil den sygmeldte specialist er tilbage på fuld kraft.

Opgaven
Interim restancerådgiver har med reference til teamlederen for området ansvaret for at sikre en professionel, sikker og effektiv håndtering af pantebrevsrestancer. Det omfatter blandet andet:

  • Almindelig gennemgang og håndtering af pantebrevsrestancer.
  • Løbende serviceorienteret og målrettet dialog med debitorerne.
  • Sager om underskudshandler, gældssaneringer, konkurser og dødsboer.
  • Håndtere medvirkesager, udfærdige bevillinger, akkordering, rentenedsættelser, gældsovertagelse ved ejerskifte mv.
  • Vilkårsændringer, løbetidsforlængelser eller andet, der kræver kreditbehandling inkl. indstilling.
  • Betalingsaftaler og henstandsanmodninger.
  • Løbende professionel dialog og samarbejde med relevante interne og eksterne interessenter, herunder advokater, ejendomsmæglere mv.
  • Hjælpe med at sikre et løbende overblik status og udviklingen i pantebrevsporteføljen.

Kandidaten
Til opgaven søges en erfaren restancerådgiver, der med en baggrund som enten specialist eller leder, har erfaring med at arbejde med debitorer, herunder pantebrevsrestancer.

Du har indsigt i debitorforhold ved konkurser, dødsbosager, underskudshandler mv. og kendskab til advokat- og fogedretssager. Desuden har du almindelig økonomisk indsigt, herunder med vilkårsændringer, løbetids­forlængelser og lignende.

Erfaring med en direkte dialog med debitorer og andre relevante interessenter forudsættes.

Kendskab til pantebrevssystemet Panteos og den finansielle branche vil være en fordel.

Du arbejder selvstændigt, analytisk og struktureret. Er robust, serviceorienteret og bestemt i dialogen med debitorer. Samtidig er du proaktiv, udadvendt og god til at arbejde sammen med fagligt stærke kollegaer.

Gode kommunikative evner og generelle IT-kundskaber er en forudsætning.

Opstart:  Hurtigst muligt
Varighed: 4-5 måneder
Geografi: København

Er du interesseret i opgaven – send en mail til nexus@nexus-interim.dk med en kort beskrivelse af dine kompetencer samt tidligere erfaringer med lignende opgaver.

Nexus Interim Management A/S
T: +45 7022 6555
E: nexus@nexus-interim.dk

København
Kompagnistræde 13, 3.
1208 København K

Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, st.
8000 Aarhus C