Nexus Interim Logo

3301 – Enhedschef til Teknik og Miljø

Virksomheden
Vores kunde er en kommune i Storkøbenhavn. I kommunens center for Teknik og Miljø er der brug for en interim enhedschef, da den nuværende enhedschef har fået nyt job. Der efterlyses en rutineret leder, som har erfaring med myndighedssager på området, herunder gerne hvad angår byggesagsområdet.

Opgaven
Interim Manager får ansvaret for opgaverne inden for byggesagsbehandling og miljøområdet, indtil en ny chef er rekrutteret og mobiliseret. Herunder medfølger et personaleansvar for ca. 20 medarbejdere fordelt på 2 teams. Kandidaten får direkte reference til chefen for teknik- og miljøområdet.

Interim Manager får ansvar for:

  • Den daglige ledelse af enhedens opgaver, aktiviteter og projekter.
  • Personaleledelse, herunder at sikre trivsel og fastholdelse, samt at følge op på trivsel og sygefravær.
  • Løbende involvering i og tæt opfølgning på de højst prioriterede planer og opgaver på området.

Kandidaten
Til opgaven søges en erfaren leder, som tidligere har varetaget ledelse og styring af en tilsvarende enhed i en politisk ledet organisation, og som har bred indsigt i kulturen og opgaverne på teknik- og miljøområdet i en kommune.

En struktureret leder, som har erfaring med myndighedssager på teknik- og miljøområdet. Erfaring med eller stor indsigt i byggesagsbehandling vil være en fordel.

En stærk people manager, som kan udøve tydelig, synlig og nærværende ledelse, så medarbejderne trives og er engageret, og som samtidig med sikker hånd kan støtte medarbejderne i deres opgaveløsning og er effektiv til at følge op.

Evner at motivere og begejstre fagligt højt specialiserede medarbejdere.

Der er ikke specifikke krav til uddannelse, men solid ledelseserfaring evt. suppleret med efteruddan­nelse inden for ledelse vil være en fordel.

Opstart:  Hurtigst muligt
Varighed:  3-4 måneder
Geografi:  Storkøbenhavn

VIGTIGT: Hvis du er interesseret i opgaven, så send en mail til nexus@nexus-interim.dk med en kort beskrivelse af dine kompetencer samt tidligere erfaringer med lignende opgaver.

 

Nexus Interim Management A/S
T: +45 7022 6555
E: nexus@nexus-interim.dk

København
Kompagnistræde 13, 3.
1208 København K

Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, st.
8000 Aarhus C