Nexus Interim Logo

3346 – Bygherrerådgiver/projektleder

Vi søger en erfaren bygherrerådgiver/projektleder til at varetage bygherrens interesser i forbindelse med et større ombygnings- og nybygningsprojekt til en samlet pris på op imod kr. 60 millioner. Projektet er igangsat, men bygherren har ikke internt den nødvendige ekspertise til at varetage styringen af projektet.  Det er derfor blevet besluttet at engagere en bygherrerådgiver/projektleder til at varetage bygherrens interesser i et tæt samspil med såvel arkitekten og eventuelle andre rådgivere som entreprenører og leverandører.

Kunden
Vores kunde er en privat bygherre, som har købt en ældre ejendom, som skal renoveres/fornyes samt suppleres med forskellige ny udenoms-faciliteter. Kunden har stort fokus på kvalitet og ønsker at gennemføre projektet i et konstruktivt samarbejde mellem alle involverede parter, bygherre, rådgivere, entreprenør, underentreprenører og andre leverandører.

Opgaven
Projektet er i sin indledende fase, men byggearbejdet er startet. Der er udvalgt arkitekt og hovedentreprenør. Det samlede budget for renovering og etablering af nye faciliteter er omkring DKK 50 -60 millioner. Samlet byggetid forventes på nuværende tidspunkt at være 22 måneder, men såvel budget som byggeperiode vil afhænge af de løbende beslutninger vedrørende projektets omfang. Interim Manageren kommer til at arbejde tæt sammen med såvel arkitekt som entreprenør.

Som bygherrens repræsentant bliver det interim managerens opgave at sikre at projektet bliver gennemført som planlagt, med den forventede kvalitet, til tiden og indenfor de aftalte økonomiske rammer/budgetter. Ud over den daglige styring af aktiviteterne vil det indebære gennemførelse af byggemøder, økonomiopfølgning og løbende rapportering til bygherren.

Kandidaten
Den rette kandidat er en meget erfaren bygherrerådgiver/byggeprojektleder med dokumenteret erfaring og gode resultater fra tilsvarende opgaver:

  • Projektledelse fra arbejde med bygge-og anlægsprojekter som enten rådgiver eller entreprenør.
  • Omfattende erfaring som bygherrerådgiver.
  • God byggeteknisk indsigt og erfaring.
  • God erfaring fra samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, entreprenører og leverandører fra tilsvarende byggesager.
  • God erfaring med byggejura og byggeriets kontraktforhold, AB92/ AB18.
  • Erfaring med byggeoverslag/regnskaber og økonomistyring
  • Erfaring med byggestyring, afholdelse af byggemøder, rapportering etc.
  • Godt købmandskab og forhandlingsevner.

Uddannelsesmæssig baggrund bygningsingeniør, arkitekt eller konstruktør

Opstart: Snarest muligt
Varighed: 12 måneder
Geografi: Nordsjælland

Er du interesseret i opgaven - send en mail til nexus@nexus-interim.dk med en kort beskrivelse af dine kompetencer samt tidligere erfaringer med lignende opgaver.

Nexus Interim Management A/S
T: +45 7022 6555
E: nexus@nexus-interim.dk

København
Kompagnistræde 13, 3.
1208 København K

Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, st.
8000 Aarhus C