Nexus Interim Logo

Interview fra Shanghai: Temperaturen på det globale erhvervslivs udfordringer

21-06-2017

17 lande fra WIL Group på toppen af The Fairmont Peace Hotel i Shanghai

17 lande repræsenteret i WIL Group, på toppen af The Fairmont Peace Hotel i Shanghai.

WIL Group afholdt 8. - 11. maj sin årlige kongres, hvor medlemmerne mødes for at lægge strategi, møde globale kunder og få indspark fra WIL Group’s advisory board.

Kongressen foregik i historiske omgivelser på The Fairmont Peace Hotel på The Bund, Shanghai’s gamle havnefront.

Hvad betød det for kongressen, at den foregik i Kina?

“Det var en meget passende ramme for temaet, “Serving Our International Clients Globally”. Alle store, internationale koncerner har kontorer i Shanghai, så det handlede ikke kun om Kina, men om toppen af det globale erhvervsliv, som WIL Group hjælper hver dag,” siger Göran Johansson, som repræsenterede Danmark og Nexus på konferencen sammen med Poul Larsen og Peter Dragsbæk Raun.

Peter Dragsbæk Raun. Poul Larsen og Göran Johansson i Shanghai

Peter Dragsbæk Raun, Poul Larsen og Göran Johansson i Shanghai.

Lokalkendskab eller global spidskompetence?

Hvordan kom Shanghais globale erhvervsmiljø til udtryk på kongressen?

“50 repræsentanter for WIL Groups globale kunder besøgte kongressen. Det gav mulighed for effektivt og koncentreret at komme tæt på kundernes aktuelle og kommende udfordringer,” fortæller Göran Johansson.

Hvad fik Nexus konkret ud af mødet med de mange internationale virksomheder?

“Alting skal gå hurtigere. Når beslutningen om en transformation er taget, vil man ikke længere vente på en rekruttering eller frigørelse af en leder fra en anden opgave. Interim Management passer godt til kravet om øjeblikkelig eksekvering,” siger Göran Johansson og fortsætter:

“En anden tendens er, at kunderne vil have den bedste profil, uanset geografi. Hvor man tidligere efterspurgte en Interim Manager med lokalkendskab, er der nu først og fremmest fokus på kompetencen og erfaringen. Tendensen går igen i alle geografier, om det er Kina, Brasilien, USA eller Danmark.”

Hvad betyder det for Nexus danske kunder?

“Vi oplever, at når vi besætter en opgave, kan vi have kandidater i spil fra for eksempel Danmark, Sverige, England, Tyskland og Holland. Virksomhederne oplever en ekstrem konkurrence, så de efterspørger den absolut bedste profil til hver opgave, uanset hvor profilen kommer fra. Det kan vi levere sammen med vores partnere i WIL Group”, siger Göran Johansson.

WIL Groups globale netværk udvides

Hvad gør I for at udvikle samarbejdet i WIL Group globalt?

“Under kongressen holdt de enkelte landes WIL Group-medlemmer bilaterale møder for at udvikle samarbejdet om de fælles kunder. Nye lande i gruppen er Sverige, Holland, Schweiz og Hong Kong,” fortæller Göran Johansson, og fortsætter:

“En nyhed er, at WIL Group har oprettet kontorer hos eksisterende medlemmer til at dække de områder, hvor WIL Group ikke har direkte repræsentation. Således bliver Østeuropa dækket fra Hamborg, Afrika dækkes fra Paris og Latinamerika dækkes fra Madrid.”

Nexus Interim Management A/S
T: +45 7022 6555
E: nexus@nexus-interim.dk

København
Kompagnistræde 13, 3.
1208 København K

Aarhus
Ny Banegårdsgade 55, st.
8000 Aarhus C